Dzisiejsza data:

Wzniesienia Urzędowskie położone są w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, mają powierzchnię 1 331 km2.

Jest to obszar o urozmaiconej rzeźbie, z charakterystycznymi wąwozami lessowymi, malowniczo przecięty rzeką Wyżnicą.

Obszar zbudowany jest z wapieni jurajskich i piaskowców kredowych (znanych z występowania fosforytów), przykrytych utworami mioceńskimi i lessem, przeważa użytkowanie rolnicze.

Znaczące miejscowości w regionie to Kraśnik, Urzędów, Piotrawin, Wrzelowiec, Kluczkowice, Józefów, Gościeradów i Annopol.

Grafika losowa