Dzisiejsza data:

Wieś położona w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim, w gminie Stanin.

Obok miejscowości przepływa Wilkojadka, niewielka rzeka dorzecza Wisły.

Warto zobaczyć:

Zespół klasztorny będący letnią rezydencją bernardynów z Łukowa:

- barokowy kościół św. Anny, wybudowany w latach 1742 – 1752

klasztor późnobarokowy (około 1771), przebudowany w połowie XIX wieku na dwór

- późnobarokowa brama wejściowa – dzwonnica (1752)

Grafika losowa