Dzisiejsza data:

(obecnie część wsi Gozd) położona w powiecie ryckim, w gminie Kłoczew.

Warto zobaczyć:

Zespół dworski (XVIII – XIX wiek):

- drewniany dwór Cieciszowskich (2 połowa XVIII wieku, przebudowywany w latach 1830 – 1840 oraz 1860 – 1874, uszkodzony 1944, odrestaurowany, remontowany w latach 1956 – 1957

- rządcówka

- park (XVIII wiek), o częściowo regularnym układzie, z alejami grabowymi, okazami lip i czerwonych buków. Od frontu podjazd z gazonem pośrodku, na którym resztki zegara słonecznego, na niskiej kolumnie z piaskowca, pierwotnie z datą 1973 i cyfrą Stanisława Augusta

- 2 oficyny

- kuźnia

- spichlerz

- obora

- stajnia

Grafika losowa