Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie bialskim, w gminie Janów Podlaski.

Warto zobaczyć:

Zespół dworski (koniec XIX wieku):

- dwór Władysława Ruseckiego (1934 – 1936), remontowany 1980, od 2000 własność prywatna)

- suszarnia tytoniu

- drewniany spichlerz

- park (II połowa XIX wieku, przekształcony w latach 30. XX wieku, od 2000 prace porządkowe)

Murowana kapliczka przydrożna o cechach klasycystycznych (I połowa XIX wieku)

Grafika losowa