Dzisiejsza data:

Małopolski Przełom Wisły odpowiada dolinie Wisły na odcinku przełomowym przez pas Wyżyn Polskich i jest umownie włączany do Wyżyny Lubelskiej.

Ciągnie się wzdłuż zachodniej krawędzi Wyżyny Lubelskiej, granicząc od zachodu z Wyżyną Sandomierską, Przedgórzem Iłżeckim i Równiną Radomską a od wschodu z Wysoczyzną Lubartowską, Równiną Bełżycką, Płaskowyżem Nałęczowskim, Kotliną Chodelską i Wzniesieniami Urzędowskimi. Region wywodzi się na południu z Niziny Nadwiślańskiej i przechodzi na północy w Dolinę Środkowej Wisły.

Dolina ma długość 82 km, szerokość od 1,5 do 10 km, powierzchnia 305 km2, miejscami zwęża się do 1 000 – 1 200 m, a dość strome zbocza, nadbudowane lessem, wznoszą się na wysokość 80 – 100 m.

Najbardziej malowniczy odcinek znajduje się pomiędzy miejscowością Podgórz a Kazimierzem Dolnym.

Region ma charakter rolniczy, najważniejsze miejscowości to Kazimierz Dolny, Annopol, Józefów nad Wisłą, Bochotnica i Janowiec.

Grafika losowa